Program

rainbow
Flying Boy

Taska Vonad juga menyediaan tempat penjagaan bayi bagi ibu-bapa yang mempunyai anak kecil dan bayi yang perlu dihantar ke tempat yang sama. Taska Vonad telah menyediakan alat permainan dan kemudahan yang bersesuaian dengan penjagaan bayi.

Pengasuh juga dilatih mengikut silibus Permata bagi menjalan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan penjagaan bayi dan dihadkan penjagaan kepada tiga bayi pada satu masa.

Loving Little Muslims

gallerycontact